Tuesday, April 28, 2009

Ó, tá sé ag éirí mall...

Ceathrú go dtí a dó ar maidin, agus tá Margaret ina lándúiseacht. Mhúscail sí leathuair a chloig ó shin agus ar ór an tsaoil ní rachaidh sí ar ais a chodladh. Tá Mámaí agus na páistí eile ina suanchodladh agus tá mise bocht i mo shuí léi.
Tá ríomhaire beag de chuid Fisher Price aici agus tá sin á coinneáil sásta agus callánach. Tá sí ag baint an-spórt as a ríomhaire féin a bheith aici agus ag déanamh comporáid idir an ceann beag atá ina glaic féin agus an ceann seo os mo chomhair-se. 
Tá sí ag spalpadh léi anseo i nGaeilge liomsa ach tá an ríomhaire beag ag spalpadh Béarla léi. Cuireann sé iontas orm uaireanta chomh maith is atá a cuid Béarla. Má iarrann an ríomhaire beag uirthi 'dog' a aimsiú, tá sé aici. Má iarrann sé uirthi an dath 'yellow' a aimsiú, brúnn sí an cnaipe ceart.
Níl aon dabht ann ach go bhfuil páistí ina spuinsí. Bíonn achan rud a sú isteach acu (na foclaí móra, corruair fosta!) Caitheann na páistí corrmhaidin sa chéche áitiúil anseo agus is ansin a thóg siad leo cibé Béarla atá acu (Ní thig leo comhrá a dhéanamh leis an teilifís go fóill - in aineoinn iarrachtaí Dora). Chuir mé ceist an lá faoi dheireadh ar an chailín a bhíonn ag amharc ina ndiaidh, caidé mar a bhí a cuid Béarla agus dúirt sí liom nach stadann Margaret ag caint. 
Bhí idir athas agus iontas orm é sin a chluinstin. Thaispeáin sé domh nach raibh sí ag cailleadh amach ag an chréche mar gheall ar Ghaeilge a bheith aici sa bhaile. Chuir sé iontas orm fosta go raibh Béarla chomh maith sin aici. Is iontach an rud é páiste a bheith dhátheangach ag aois chomh hóg.
Tháinig Dan (bliain go leith) isteach chun an tí inniu agus focal aisteach aige. Anois, bíonn a chuid cainte bliotach go maith ar uairibh ach de ghnáth bíonn muid ábalta ciall de chineál inteacht a bhaint as, ach ní raibh dul againn bun nó barr a dhéanamh dá chuid cainte. An gasúr bocht, dúirt sé an focal arís agus arís eile ag iarraidh muid a chur ag tuigbheáil. Agus é i ndeireadh na péice, thuig muid faoi dheireadh nach Gaeilge nó Béarla a bhí a labhairt aige ach Polainnis... ach sin scéal fá choinne lá eile!

No comments:

Post a Comment