Wednesday, September 9, 2009

Bád Díomhaoin

Gheall mé d'Áine go gcuirfinn an dán seo in airde. Níl sí léi féin nuair a thagann cumha uirthi thart ar bhádaí nach bhfuil ag feidhmiú mar is ceart. Obair idir lámha atá ann, ach sílim go bhfuil sé cóir a bheith ansin!

An Bád

Glafarnach gaoithe a choinnigh mo bhád

seachtain ar feistiú le taobh na cé,

ach nuair a thiontaigh an aimsir chun láíochta

thug mé aghaidh uchtaigh ar an mhuir arís,

go mblaisfinn an athuair rith an aeir úir

fá chuartha m’aghaidhe is mo choirp.

 

Ansin agus mé fá chúig shlat den ché

tháinig inneall mo bháid chun stad

achan tarraingt uaim ar chorda na hadhainte

ag tachtadh m’innill chasachtaigh.

Le cuidiú ó chomharsa, iascaire ar an ché,

tarraingíodh mise is mo bhád i dtír.

 

Tá sí tirim anois taobh thiar den teach

ag fanacht ar an fhear a thiocfas chun í

a chóiriú. Náiríonn m’easpa tuigbheála

ar rúndiamhra na meicníochta mé,

is fada gach lá a fhanaim ar an ghléas

a chuirfeas beatha ina croí arís.

 

Níl a dhath níos uaigní ná bád ar thalamh,

a bolg ramhar mar phéist ar thrá, a tóin

scuabtha ag gaoth in áit í a bheith dá roiseadh.

Cá bhfios nach taibhse mo cháinte atá inti,

ag cur i mo leith mo dhrochábaltacht,

mo chuid faillí ina taobh.

 

Rachaidh mé á peinteáil amárach,

ina culaith úr beidh sí pleisiúrtha don tsúil,

shamhlófaí maorga gasta ar an fharraige mhór í.

Ach is cuma! Níl aici ach leathshaol ornáideach

a spreagfas cuimhní ar ghliondar na beochta,

sa té a shiúlann thar bráid, seoid a chuirfeas cumha air.

No comments:

Post a Comment