Thursday, March 25, 2010

Ící Pící


Tá leabhar nua rann ar an mhargadh, Ící Pící. Fuair mé mo chóip inniu agus caithfidh mé a rá go bhfuil mé an-tógtha ar fad leis.
Tá roinnt rann traidisiúnta ann ach is rainn nua-chumtha iad an chuid is mó dá bhfuil ann. Nellie agus Eoghan Mac Giolla Bhríde a chum agus Doimnic Mac Giolla Bhríde a chur ceol leo. Tá caighdeán na rann an-ard ar fad. Tá an teanga iontu ag fóirstean go maith don aoisghrúpa ach ag an am chéanna tá dúchas na Gaeilge go smior iontu. Gaeilge shaibhir nadúrtha atá iontu agus ábhair atá idir traidisiúnta agus nua-aoiseach iontu.
Tá na léaráidí agus clóchur sár-mhaith agus tá CD breá ag dul leis. Tá an ceol ar an ardchaighdeán a mbeifeá ag dréim leis ó Dhoimnic Mac Giolla Bhríde, le blas Techo, Ceol Tíre agus Sean-Nós le sonrú sna hamhráin éagsúla. Murb ionann is pacáistí eile den chinéal, is páistí atá i mbun an cheoil ar an CD agus bheireann a gcuid aithriseoireachta ceolmhaire brí agus beocht do na rainn.
An teist is mó-- thug mé an leabhar agus an CD do Mhargaret agus Dan tráthnóna. Níor leag siad as a lámha an oíche ar fad iad. Cheana féin tá dhá cheann de na hamhráin de ghlanmheabhar ag Margaret agus d'iarr an bheirt acu é mar leabhar don leaba agus iad ag gabháil a luí anocht.
Seoladh é i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo chuaigh thart agus beidh sé á sheoladh arís amárach go háitiúil. Muna mbíonn seans agat a bheith i láthair in Óstán na Cúirte amárach, mholfainn duit é a cheannach nuair a bheas sé sna siopaí. Bronntanas iontach a bheadh ann d'éinne a bhfuil páistí óga acu.

No comments:

Post a Comment