Tuesday, August 11, 2009

Tá na Scotties landáilte!

Tá lucht na hAlban linn anseo le cúpla seachtain anuas. Ní thig leat coirnéal a thiontú, dul isteach i mbeár, cuairt a thabhairt ar an trá nó rud ar bith eile a dhéanamh gan glórthaí Ghlaschú a chluinstin. Tá siad in achan áit, col ceathracha, aintíní, uncaileacha, col seisreacha, cairde etc etc. Tá na Scotties, mar a thugtar orthu, anseo agus beidh go ceann lá nó dhó eile. I gcónaí ag deireadh mhí Iúil go lár mhí Lúnasa a thig siad. Is deas iad a fheiceáil agus cuirtear fáilte mhór rompu. M'anam, ach is maith leo an chraic. Ní dheachaigh bunadh tí s'againne a luí go dtí a 4 a chlog aréir, agus oíche luath a bhí ansin!
Tá an scéal mórán mar an gcéanna ar fud na condae seo. Ceangal muintearais an-láidir againn le hAlbain agus le Glaschú ach go háirithe. Dar ndóigh is fada muintir Thír Chonaill ag dul anonn 'un choigcrígh ag tógáil préataí, tithe, bóithre nó cibé rud eile a bhí le tógáil thall. Bhí saol crua acu, ach ghearr siad iog amach dóibh féin thall. A sliocht agus sliocht a sleachta a thig 'na bhaile anois ag an am seo den bhliain.
Cuireann a dteacht achan bhliain mé ag smaointiú ar an véarsa sin ón amhrán 'Na buachaillí' álainn:
"Fuair mé litir as Albain, is ní raibh sé i mo shásamh
gur pósadh na buachaillí ar chailíní na háite,
Ní hé nár mhaith linn acu iad dá mbeadh siad ina sásamh
ach cailíní na n-oileán, is iad an dream ab' fhearr leo."

Briseadh go leor croíthe san am a chuaigh thart, ach is dócha gur tháinig leathnú éigin ar dhearcadh na ndaoine ar an taobh seo tíre. Leathnú, nach raibh i gcónaí dearfach, mar ag Dia é féin a bhfuil fhios an méid dochar a rinne Albain don Ghaeilge ar an taobh seo tíre, idir Albanaigh ag teacht chun cónaí anseo ar bheagán Gaeilge agus Conallaigh a chaith tréimhse in Albain agus a tháinig abhaile le fuath acu don Ghaeilge, a sheas idir iad agus obair ní b'fhearr.
Mise, tá mé sásta go bhfuil lóistín i gcónaí ar fáil domh nuair a théim go Glaschú chun Celtic a fheiceáil ag imirt. Bainfidh mé sult as an cúpla lá eile atá fágtha agam ina gcuideachta agus fágfaidh mé na hargóintí faoin damáiste teanga do lá inteacht geimhriúil, nuair a bheas drochspion orm!

No comments:

Post a Comment