Thursday, May 19, 2011

Cuairt ar an Leabharlann!

A, an leabharlann! Thug mé féin , Dan agus Margaret cuairt uirthi inniu. An chéad uair do na páistí a bheith istigh inti. Barney, an dineasár mór corcra, a bhí i ndiaidh an t-iomlán a insint dóibh faoi iontais thearmann na leabhar. Gheall mé dóibh go ngabhfadh muid ar cuairt agus ba inniu an lá. Chaith siad leathuair ag roghnú leabhar agus áthas an domhain orthu nuair a bronnadh carda leabharlainne an duine orthu.
Ar ndóigh 'library' an focal a thug Barney ar theach na leabhar agus bhí mé ag iarraidh an focal leabharlann a mhíniú dóibh agus muid ar an bhealach síos chuici. Tháinig muid ar bhealach deas chun an coincheap a chur in iúl i nGaeilge shimplí:

'LeabharLANN' a mhínigh mé. 'Ciallaíonn sin go bhfuil sé lán leabharthaí!'
Ciúnais ó chúl an chairr! An raibh seo an obair, a mheabhraigh mé.
'BiaLANN, sin teach lán....?'
'Bia!' a d'fhreagair Margaret, an coincheap sealbhaithe aici.
'PictiúrLANN?'
'Teach lán pictiúirí,' a d'fhreagair mo bhean bheag.
'OtharLANN?'
'Lán othar!'

Girseach bheag ghasta atá i Margaret agus ní raibh iontas orm gur thuig sí ach bhí Dan ciúin i rith an ama. Ní maith liom brú a chur air mar tuigim go maith go bhfuil sé bliain níos óige ná a dheirfiúr agus go mbíonn gasúraí níos moille ag sealbhú eolais den chineál, ach níor ghá domh aon imní a bheith orm.
I ndiaidh bomaite nó dhó dúirt sé.
'Daidí, an mbíonn CATLANN lán piscíní?'